Asigurarea obligatorie (important, e obligatorie pentru orice vehicul înmatriculat, chiar dacă ”nu circulă”) este ”Răspundere Civilă Auto”. RCA te protejează să nu plătești pentru daunele produse terților, fie că e vorba de daune materiale sau corporale. Și asta pentru că accidentul a fost produs din vina ta. Răspunderea Civilă Auto funcționează în baza Legii 132/2017  și a Normei 20/2017 . RCA se poate încheia pentru o perioadă de minimum o lună și maximum un an. Vehiculele pentru care se încheie RCA sunt: autoturisme, autovehicule pentru transport de persoane, autovehicule transport marfă, remorci/semi-remorci, tractoare agricole/forestiere, motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri etc.

Puteți verifica valabilitatea unei polițe RCA în baza de date AIDA https://www.aida.info.ro

Sistemul Bonus/Malus

Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus. Clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA în vigoare la data la care se încheie contractul RCA.

Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele (accidentele) pentru care este plătită o daună în perioada de referință pentru care  conducătorului auto este responsabil.

Error: Contact form not found.

Autoturisme

Asigurare pentru vehicule personale sau de companie

Vehicule Comericiale

Asigurari pentru vehicule de trabnsport persoane sau marfa.

Doua Roti

Asigurari pentru motorete, scutere, motoscutere etc

BENEFICII

Conform Legii 132/2017

Pe teritoriul României, indiferent de locul unde s-a produs accidentul de către vehicul, pe drumuri publice ori în afara lor, în incinte, atât în timpul deplasării sau al staționării se acoperă (până în limita de răspundere prevăzută în Norma 20 – echivalent la curs BNR de 1 220 000 Euro pentru pagube materiale și 6 070 000 Euro pentru vătămări corporale și decese.

  • a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
  • c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
  • d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
  • e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
  • f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.
Conform Legii 132/2017

Asigurătorul RCA nu acordă despăgubiri pentru:

  • a) cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs: (i) într-un caz de forţă majoră; (ii) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate; (iii) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. d);
  • b) prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
  • c) în următoarele situaţii: (i)prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică; (ii) bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor; (iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
  • d) prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
  • e) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
  • f) amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
  • g) cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
  • h) sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
  • i) prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
  • j) prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul RCA poate dovedi că persoanele prejudiciate ştiau că vehiculul respectiv era furat;
  • k) prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
  • l) prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
  • m) prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
  • n) prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război.
 • (1) În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.
 • (2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului

Decontarea directă este un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorul RCA la care șoferul nevinovat de producerea accidentului are încheiată polița RCA. Decontarea directă se poate face numai odată cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 •  accidentele auto se produc pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
 •  prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 •  ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
 • prejudiciile exclud vătămările corporale.
 • Cartea Verde este o extindere a RCA-ului în afara teritoriului României. Ea asigură prejudiciile pe care le provocați din accident auto în străinătate.
 • În convenția de Carte Verde sunt 47 de țări, dar este bine să verificați ce excluderi are RCA-ul tău (nu toți asigurătorii au inclus.
 • În România responsabilitatea pentru cartea verde este a BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania) http://www.baar.ro
SOLICITĂ OFERTĂ
close slider