ASIGURĂRILE ISLAMICE (TAKAFUL)

ASIGURĂRILE ISLAMICE (TAKAFUL)

Lumea islamică e în multe aspecte socio-culturale esențial diferită de cea occidentală. Chiar și fundamentele economice sunt aparte. Profitul, principiul prim și deci ordonator al logicii capitaliste este, cel puțin teoretic, secundar în axiologia economică musulmană. Valorile de bază sunt cele stabilite în legile coranice (sharia). În acest scurt articol vă prezint pe scurt câteva elemente interesante legate de asigurări islamice (takaful). În ultimele decenii, odată cu consolidarea economică a țărilor musulmane acest tip de protecție s-a dezvoltat spectaculos. cu rate de creștere anuale de 14%.

Avem de-a-face cu un sistem de protecție care este mai degrabă unul de întrajutorare mutuală. Termenul folosit, ”takaful” asta și înseamnă, ”solidaritate”, ajutor reciproc. În sistemul occidental de asigurări plătim ”prime de asigurare”, companiile de asigurări gestionează riscuri și cuantifică aleatoriul în probabilități. Dacă evenimentul asigurat se produce asiguratul primește indemnizația conform contractului, dacă nu, nu primește nimic. În lumea ”asigurărilor” islamice plățile sunt ”donații”, gestionate de un fond ”takaful”, iar un venit minim este garantat fiecărui ”donator”, venit care crește substanțial odată cu producerea riscului.

Sunt trei principii coranice care stau la baza ”Takaful1. oroarea de ”dobândă” – camăta (riba) este strict interzisă 2. repulsia față de ”incertitudine” (gahar) și 3. interdicția ”jocurilor de noroc” (maisir). Asigurările așa cum sunt înțelese în logica occidentală sunt un pariu pascalian (nu pariezi pe câștig ca în cazul jocurilor de noroc ci pariezi împotriva pierderii). Dar chiar și asta este interzis conform islam-ului (ar fi o poziționare explicită împotriva voinței divine). Așa că sistemul de protecție, asigurările islamice, sunt foarte puțin spectaculoase. Contractul ”takaful” este apropiat de o garanție. Deținătorii de polițe sunt ”share-holders” ai întregului fond, co-operează între ei pentru binele comun. În caz de producere al unui eveniment asigurat, participantul la ”takaful” este compensat conform poliței pe care o are (situație asemănătoare cu cazul asigurărilor occidentale). La finalul unui an profitul rămas se împarte proporțional între toți deținătorii de polițe.

Takaful” se bazează pe versetul: coranic ”Ajutați-vă unii de alții în virtute, dreptate și pietate. Nu vă ajutați în păcat şi vrăjmășie.”(1). Istoria acestui mod de abordare merge până mai înainte, în perioada arabă pre-islamică. Atunci comunitatea era responsabilă de acțiunile fiecărui membru. Dacă de exemplu cineva producea pagube unui alt trib, propriul trib plătea plătea compensații în numele lui. Acest mod de o compensa evenimente nefericite la comun s-a extins ca practică curentă în societatea arabă, în special în rândul negustorilor și al corăbierilor.

(1) Coran 5.2 – Sura Al Maidah, a răspândirii, care este în principiu un capitol despre interdicții și permisiuni (alimentare, etice, etc.)

Pentru orice detalii suplimentare despre istorie asigurări islamice, nu ezitați să mă contactați pe messenger la @teasiguricuAdrian, la telefon/WhatsApp 0769955776 sau la email adrian.stoica@justasig.ro 

Error: Contact form not found.

SOLICITĂ OFERTĂ
close slider