falimentul City Insurance

Falimentul City Insurance, ce e de făcut?

Falimentele marilor companii, mai ales cele de asigurări sunt un factor major de stres pentru societate în ansamblul ei. Acum, în Septembrie 2021 trecem din nou printr-o experiență neplăcută, falimentul City Insurance. Dacă ai o asigurare la City Insurance – fie ea RCA sau facultativă – ce e de făcut?  

Din fericire legislația românească (aflată în acord și cu cea a Uniunii Europene) oferă garanții prin existența unui cadru legal de protecție. În România există Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), persoană juridică înființată cu scopul precis al sprijinirii asiguraților în cazul insolvenței unui asigurător. La Articolul 1, paragraf 3 al Legii privind Fondul de Garantare a Asiguraților (1) se precizează clar că ”Fondul garantează plata de indemnizații /despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii […] în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege si în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății […]. În cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.”

Fondul efectuează plăți de despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege de 450.000 lei per asigurat (2). Este deci foarte important, mai ales în cazul RCA-urilor care au limite de răspundere mari (de până la 6 070 000 euro) să știți de faptul că garantarea în cazul falimentului este limitată la cca 90 000 Euro. Țineți cont de faptul că limitarea este per asigurat, deci indiferent câte bunuri sunt asigurate, maximul de despăgubiri este de cca 90 000 Euro.

În data de 20 Septembrie 2021 Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) au publicat un ghid informativ legat de insolvența City.

Deci, dacă ai o asigurare la City Insurance, ce e de făcut? Poți păstra asigurările, urmând ca eventualele daune să fie achitate (în limitele legii) de către Fondul de Garantare. ”ATENȚIE! Polița dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă, conform prevederilor legale, până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliței înscrisă în documentul de asigurare depășește termenul menționat anterior, nu veți mai fi asigurat.” Evident că asta e o opțiune cu mai multe riscuri. Sau, poți denunța polița/polițele existente și apoi să se re-încheie unele noi la un alt asigurător. În acest caz poți solicita fondului rambursarea primelor plătite în avans. Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei ASF și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență (falimentul City Insurance). Detalii veți găsi pe situl FGA, https://www.fgaromania.ro/ 

În cazul în care sunteți victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliță RCA emisă de CITY Insurance

(i) Daca nu ați avizat încă dauna la CITY Insurance, aveți dreptul să o faceți adresându-vă Fondului de Garantare a Asiguraților cel târziu până la data denunțării poliței RCA de către asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
(ii) Pentru încasarea indemnizațiilor/despăgubirilor veți putea depune o cerere de plată motivată și însoțită de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizației pentru CITY Insurance în Monitorul Oficial și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

FGA are dreptul de a începe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (asigurați, beneficiari, terțe persoane păgubite) de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotriva CITY Insurance.”

(1) Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

(2) Art 15, paragraf 2 al Legii 213

Pentru orice detalii suplimentare nu ezitați să mă contactați pe Messenger la @teasiguricuAdrian, la telefon/WhatsApp sau la email adrian.stoica@justasig.ro 

Error: Contact form not found.

SOLICITĂ OFERTĂ
close slider