Guvernul a aprobat

OUG CARE MODIFICA LEGEA CARE PROTEJEAZA ASIGURAȚII ÎN CAZ DE FALIMENT

În 22 Septembrie 2021 Guvernul a aprobat prin Ordonanță de Urgență Legea privind Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) (1).

Astfel, s-a majorat plafonul de garantare aplicat fiecărei creanțe – la 500 000 lei per client / creditor de asigurare (aproximativ 100 000 Euro).

O altă precizare importantă este că FGA va face plățile pentru despăgubirile cuvenite în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiara de retragere a autorizației de funcționare a unui asigurător (2) și nu după pronunțarea hotărârii definitive de faliment. Asta va accelera procesul de recuperare a creanțelor (plata daunelor, recuperarea banilor pe polițe, etc).

Guvernul a aprobat prin OUG și modificări (în sensul simplificării) și calea de atac a eventualelor decizii ale FGA de respingere a unor plăți. Aceste decizii vor putea fi contestate la instanțele civile de la sediul FGA. Până acum calea de atac era de contestare la Curtea de Apel București.

OUG mai prevede printre altele:

  • posibilitatea FGA de a se îndrepta în mod direct împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond
  • faptul că FGA de a avea puncte de lucru;
  • reglementarea posibilității FGA de a avea conturi în valută, precum şi posibilitatea de a investi resursele financiare şi în instrumente financiare şi alte plasamente în valută

(1) Legea 213/2015

(2) Adică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere.

Pentru orice detalii suplimentare nu ezitați să mă contactați pe Messenger la @teasiguricuAdrian, la telefon/WhatsApp sau la email adrian.stoica@justasig.ro 

Error: Contact form not found.

SOLICITĂ OFERTĂ
close slider