Istoria CMR

ISTORIA ASIGURĂRII CMR

Istoria CMR – standardizarea transporturilor de marfă rutiere europene. Voi scrie în cele ce urmează despre o istoria extrem de interesantă a unei asigurări corporate,  anume răspunderea cărăușului – asigurarea CMR (1). Când am intrat în industrie m-a frapat omofonia CMR CRM (2). Se discuta aprins în spațiul de vânzări al brokerului despre o asigurare CMR pentru un client și eu am crezut că trebuie introdus în aplicația informatică  – și nu înțelegeam patosul conversației. Evident că am aflat apoi rapid despre ce era vorba. Am fost curios să aflu și istoria acestui produs și cred că merită împărtășită.

CMR-ul, precum sugerează și numele este o convenție, o convenție adoptată la 19 Mai 1956 la Geneva și implementată începând cu 1958. Este un tratat al Națiunilor Unite menit să reglementeze transportul internațional de mărfuri pe drumuri. Contextul apariției acestei convenții este acela al dezvoltării economiilor europene în perioada ulterioară încheierii celui de-al doilea război mondial. În vestul continentului apăruseră deja germenii a ceea ce avea să fie Uniunea Europeană – Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului fusese fondată în 1952 – iar economiile în plină dezvoltare erau tot mai inter-conectate. Concomitent, s-a investit masiv în infrastructura rutieră, astfel încât o din ce în ce mai mare cantitate de mărfuri avea să fie transportată pe șosele. Era deci nevoie de aducerea la un numitor comun a domeniului transportului rutier.

CMR-ul stabilește care sunt documentele care trebuie să însoțească marfa, ce anume trebuie verificat, limitele de răspundere ale transportatorului, etc. Corelat cu asigurările convenția CMR este foarte importantă pentru că stabilește clar limitele de răspundere pe care cărăușul le are, excluderile și – foarte important – pragul maximal de despăgubire care poate fi plătit pentru marfă. La Articolul 23, paragraful 3 al convenției se spune că: ”[…], cuantumul despăgubirii nu poate depăși 8,33 DST (3) per kilogram de marfă transportată (4)”, adică aproximativ 49 lei per kg – la curs din Martie 2021.

Convenția CMR avea să aducă o standardizare care a optimizat și implicit a dezvoltat extraordinar industria transportului internațional rutier. Inițial țările care au aderat la convenție au fot cele din vestul Europei (Țările de Jos, Italia, Germania, Franța, Belgia, etc.) (5), apoi cele din fostul spațiu socialist (URSS, România – în 1973 – Ungaria, etc.), iar din anii `90 ai secolului trecut cele mai multe state din continentul Euro-Asiatic, cele rupte din URSS (Letonia, Belarus, Kazahstan, etc.) și altele (Marc, Turcia, Iordania, Pakistan, etc.). În 2020 au aderat la convenție și Oman și Afganistan.

(1) CMR este o abreviere pe filieră franceză ”Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”, convenția privind transportul rutier internațional de mărfuri.

(2) CRM-ul este o abreviere englezească a ”Customer Relationship Management” și reprezintă sistemele (azi electronice) de gestiune a prospecților, clienților, comenzilor, etc

(3) DST (Drepturi Speciale de Tragere) sau SDR (Special Drawing Rights) este o monedă virtuală introdusă și folosită de FMI pentru a înlocui etalonul de aur în împrumuturile pe care le dă.

(4) Valoarea precizată în SDR/DST la Articolului 23 a fost amendată în 1978; înainte în textul convenției era indicat ca monedă – etalon francul aur.

(5) Din țările socialiste avem ca notabilă excepție Polonia, care a fost singura țară semnatară a convenției CMR încă de la început, din 1956

Pentru Asigurări CMR sau despre Istoria CMR nu ezitați să mă contactați pe messenger la @teasiguricuAdrian, la telefon/WhatsApp sau la email adrian@teasiguricuAdrian.ro

Error: Contact form not found.

SOLICITĂ OFERTĂ
close slider